Muddəssir surəsi

74:12

Mən ona bollu mal-dövlət əta etdim;