Muddəssir surəsi

74:10

(O gün) kafirlər üçün asan olmayacaqdır!