Muddəssir surəsi

74:1

Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!