Məryəm surəsi

19:95

Onların hamısı qiyamət günü Onun hüzuruna gələcək.