Məryəm surəsi

19:92

Halbuki Rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz.