Məryəm surəsi

19:91

(Müşriklərin) Rəhmana övlad isnad etdiklərinə görə!