Məryəm surəsi

19:89

Siz, doğrudan da, olduqca pis bir şey etdiniz (çox böyük-böyük danışdınız)!