Məryəm surəsi

19:88

(Müşriklər: ) "Rəhman özünə övlad götürmüşdür!" - dedilər.