Məryəm surəsi

19:86

Günahkarları isə Cəhənnəmə susuz vəziyyətdə sürükləyib gətirərik.