Məryəm surəsi

19:76

Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Əbədi qalan yaxşı işlər isə Rəbbinin yanında savab e´tibarilə daha xeyirli, nəticə e´tibarilə daha yaxşıdır!