Məryəm surəsi

19:61

Rəhmanın (Allahın) Öz bəndələrinə və´d etdiyi və onların görmədiyi Ədn cənnətlərinə. Onun və´di mütləq yerinə yetəcəkdir.