Məryəm surəsi

19:57

Biz onu yüksək bir məqama (Cənnətə, yaxud dördüncü göyə) qaldırdıq.