Məryəm surəsi

19:54

(Ya Rəsulum!) Kitabda (Qur´anda) İsmaili də yada sal! O öz və´dinə sadiq və (Bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş) bir elçi, bir peyğəmbər idi.