Məryəm surəsi

19:50

(Onların üçünü də) öz mərhəmətimizdən (ruzimizdən) ehsan buyurub tə´riflərini dillər əzbəri etdik. (Bütün din sahiblərinin, mö´minlərin yanında onların ehtiramını və mərtəbəsini ucaltdıq).