Məryəm surəsi

19:49

(İbrahim müşrikləri) və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib (Şama) getdiyi zaman Biz ona (oğlu) İshaqla (nəvəsi) Yə´qubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik.