Məryəm surəsi

19:41

(Ya Rəsulum!) Kitabda (Qur´anda) İbrahimi də yad et (onun hekayətini də ümmətinə söylə). Həqiqətən, o, büsbütün doğru danışan kimsə (siddiq) - bir peyğəmbər idi.