Məryəm surəsi

19:3

(Zəkəriyyaya) Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman