Məryəm surəsi

19:28

Ey Harunun bacısı! Atan pis kişi, anan da zinakar deyildi!"