Məryəm surəsi

19:19

(Cəbrail: ) "Mən sənə ancaq təmiz (mə´sum) bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin (göndərdiyi) elçisiyəm!" - dedi.