Məaric surəsi

70:8

O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq;