Məaric surəsi

70:7

Biz isə onu yaxın görürük (ona inanırıq).