Məaric surəsi

70:44

Onların gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Bu onlara və´d olunmuş həmin qiyamət günüdür!