Məaric surəsi

70:38

Məgər onların hər biri Nəim cənnətlərinəmi daxil olacağına ümid edir?