Məaric surəsi

70:37

Sağdan və soldan dəstə-dəstə gəlirlər?