Məaric surəsi

70:35

Məhz onlar cənnətlərdə ehtiram olunacaq (əzizlənəcək) kimsələrdir!