Məaric surəsi

70:34

Və o kəslər ki, namazlarını (layiqincə) hifz edərlər-