Məaric surəsi

70:33

O kəslər ki, düzgün şəhadət verərlər