Məaric surəsi

70:32

O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər;