Məaric surəsi

70:31

Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır;