Məaric surəsi

70:3

(O əzab yüksək) dərəcələr sahibi olan Allahdandır!