Məaric surəsi

70:29

O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar (zina etməzlər);