Məaric surəsi

70:27

O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub tir-tir əsərlər;