Məaric surəsi

70:24

O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir haqq (pay) vardır -