Məaric surəsi

70:23

O kəslər ki, daim namaz qılarlar;