Məaric surəsi

70:21

Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar.