Məaric surəsi

70:20

Ona bir pislik üz verdikdə fəryad qoparar.