Məaric surəsi

70:2

(O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!