Məaric surəsi

70:16

(Elə bir atəş ki) başın dərisini sıyırıb çıxardır (dərini sümükdən ayırır).