Məaric surəsi

70:14

Və yer üzündə olanların hamısını - təki özünü (Allahın əzabından) qurtarsın!