Məaric surəsi

70:13

(Çətin günlərdə) ona sığınacaq verən əşirətini (qohum-əqrabasını);