Məaric surəsi

70:10

Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır (hərə öz hayına qalacaqdır).