Maun surəsi

107:6

Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər,