Maun surəsi

107:4

Vay halına o namaz qılanların ki,