Maun surəsi

107:2

O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz);