Maidə surəsi

5:98

Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!