Maidə surəsi

5:87

Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak ne´mətləri (özünüzə) haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da, Allah həddi aşanları sevməz!