Maidə surəsi

5:86

Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!