Maidə surəsi

5:78

İsrail oğullarından kafir olanlara həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lə´nət oxundu. Bu onların üsyan etmələrinə və həddi aşmalarına görə idi.