Maidə surəsi

5:23

(Allahdan) qorxanlardan Allahın ne´mət verdiyi iki nəfər dedi: "Onların üstünə (qəflətən) qapıdan (yaşadıqları şəhərin qapısından) girin. Əgər (qapıdan) girsəniz, onlara mütləq qələbə çalarsanız. Əgər mö´minsinizsə, Allaha təvəkkül edin!"