Maidə surəsi

5:20

Bir zaman Musa öz camaatına belə demişdi: "Ey camaatım, Allahın sizə olan ne´mətini xatırlayın ki, sizdən peyğəmbərlər göndərdi, padşahlar tə´yin etdi və aləmlərdən (bəşər övladından) heç birinə vermədiyini sizə verdi.